žltý kvet

O mne

profilSom poradenská psychologička pre dospelých. Mám licenciu Slovenskej komory psychológov v oblasti poradenskej a organizačnej (pracovnej) psychológie.

Prečo to robím?
Pretože ma to baví. Lebo pre veľa ľudí sa ukázali takého stretnutia veľmi užitočné. Pre mňa ten, kto za mnou príde, je partnerom/ partnerkou v dialógu. Vždy znova žasnem nad silou príbehov ľudí, s ktorými sa stretávam a som rada, ak pomôžem ľuďom objaviť ich vlastný potenciál.
Myslím si, že čokoľvek sa nám v živote deje, má význam pre náš osobný rozvoj. Verím, že fungovanie nášho sveta je založené na polaritách, ktoré nám uľahčujú vyznať sa vo svete a vytvárajú vzrušujúcu dynamiku života. Polarita ženy – muži je napríklad jednou z najfascinujúcejších a baví ma skúmať prežívanie identity žien a mužov, ako aj roly, ktoré sú s tým spojené.

Čo robím:

Psychologické poradenstvo pre dospelých (príp. dospievajúcich) ľudí. Aj keď sa to volá poradenstvo, nie je to iba o dávaní rád. Snažím sa pomôcť nájsť s klientom/ klientkou cestu, ktorá je pre neho/ňu tá jedinečná a pravá.

Vzdelanie:
• Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor psychológia, špecializácia poradenská psychológia
• Psychoterapeutický výcvik: systematický dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii organizovaný Inštitútom procesorientovanej psychológie a Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou pod záštitou Proces Work Center Portland, USA a Forschungsgesselschaft fur Prozesorientierte Psychologie, Zurich, Schweiz
• Výcvik v kariérnom poradenstve: Navigácia pri hľadaní povolania. Kariérové poradenstvo orientované na zdroje. Organizované Inštitútom procesorientovanej psychológie pod vedením Thomasa Dienera.
• Dlhodobý systém psychoterapeutických seminárov s témami ženskej identity vedený Marianne Verny
• Kurz psychosomatickej a behaviorálnej medicíny organizovaný Inštitútom pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
•Dlhodobý certifikovaný medzinárodný výcvik v Neurolingvistickom programovaníi NLP Couch

Prax:
• Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, psychologička na psychosomatickom oddelení
• SOREA s.r.o., vedúca personálneho oddelenia a špecialistka v odbore pracovnej psychológie
• Vlastná prax v oblasti poradenskej psychológie.

Ďalšie skúsenosti:
• Facilitácia a trénovanie skupín najmä pre neziskové a štátne organizácie
• Účasť na projekte podpory rozvoja rodovej rovnosti organizovaným Strediskom pre ľudské práva s podporou EÚ – prednášková a workshopová činnosť
• Vedenie výcviku dobrovoľníkov pre prevenciu týrania a zneužívania detí pre SLONAD
• Rozsiahle skúsenosti s výbermi na výkonné, stredné a vyššie riadiace pozície
• Skúsenosti s organizáciou vzdelávacích projektov

Publikačná činnosť:
Materstvo ako súčasť ženskej identity. Od individuálneho zážitku k solidarite. In: Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Občan a demokracia, Aspekt, Bratislava, 2003

Osobne: mám 41 rokov, som vydatá a mám dve deti.


Dizajn Andrej Jeleník