Lode

Spolupráca

Spolupracujem v prípade potreby s ďalšími odborníkmi a to najmä psychiatrom, detskou psychologičkou, ďalšími psychologičkami a psychológmi, kožným lekárom apod.
Tu nájdete odkazy na spriatelené stránky.

Inštitút procesorientovanej psychológie
www.processwork.sk

Dalibor Bednařík
www.doubleb.sk

Thomas Diener
www.fairwork.ch

Roland Cagáň
cagan.psychoterapia.sk

Brigit Trimajová
www.psychoterapeutka.org

Jana Kašáková
www.psychoterapeutka.sk

Viktor Kopas
www.psychoterapia-prax.sk

Slovenská komora psychológov
www.komorapsychologov.sk

Dentaderm
www.dentaderm.sk

Dizajn Andrej Jeleník